Nếu bạn cần liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẩu bên dưới.

Cửa Hàng

Địa Chỉ: 60 Nguyên Công Trứ, Tp Huế
Điện Thoại: 09 4357 7534
Gmail.com: [email protected]
Website: www.phukiendienthoaihue.com
 

Giờ Mở Cửa

  • Thứ 2: 09 – 20 PM
  • Thứ 3: 09 – 20 PM
  • Thứ 4: 09 – 20 PM
  • Thứ 5: 09 – 20 PM
  • Thứ 6: 09 – 20 PM
  • Thứ 7: 09 – 20 PM
  • Chủ Nhật: 09 – 20 PM